Wateropslag

Wateropslag:  

X

Het kunnen opslaan van schoon water als basis voor het irrigeren van gewassen wordt steeds belangrijker door het veranderen van het klimaat. Lange perioden van droogte en perioden van regen wisselen elkaar af. Het altijd beschikbaar hebben van water is een must. Opslag van schoon water is hiervan een logisch gevolg.
regelgeving met betrekking op het hergebruik van drainwater en het lozen van verontreinigd water vereisen opslag capaciteit.
Hoe en hoeveel water moet ik opslaan, een vraag welke de specialisten van Avecon vaak horen.
Avecon bespreekt de mogelijke oplossingen met de klant om zo de juiste keuze te kunnen maken.
Avecon levert en installeert water silo’s en opslagtanks in elk formaat en capaciteit.